Náš tým2021-02-09T16:05:49+00:00

Mgr. Martina Čížová, advokát

Po absolutoriu v roce 2011 vykonávala praxi advokátního koncipienta v renomované advokátní kanceláři v Hradci Králové, v níž následně působila od roku 2015 jako spolupracující advokát. Zároveň působila v podnikové sféře na pozici právníka ředitele podniku. V advokátní oblasti se tedy aktivně pohybuje více než 10 let. Díky nasbíraným zkušenostem poskytuje generální právní služby na vysoké úrovni.

V praxi se pak specializuje zejména na soukromé právo. Jejím oborem je také trestní právo a právo nemovitostí. Dále nabízí právní konzultace a porady, právní rozbory, sepis smluv a jiných listin, přípravu podání, zastupování při jednáních s protistranou či obchodními partnery, jakož i v řízeních před soudy a správními orgány. Poskytuje právní služby napříč právním řádem. Je členkou Hospodářské komory ČR. Hlavním krédem je poskytování kvalitních právních služeb na profesionální úrovni a se zachováním potřebné míry etických a morálních zásad .

Mgr. Roman Ambrož, advokát

Mgr. Roman Ambrož vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po úspěšném ukončení studia v roce 1996 krátce působil na Magistrátu města Brna. Praxi advokátního koncipienta absolvoval v brněnské advokátní kanceláři JUDr. Jaromíra Leimbergera a od roku 2000 je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory pod ev. číslem 8966. Od této doby vykonával na území České republiky advokacii jako samostatný advokát a později jako společník jím založené obchodní společnosti. Od roku 2008 působí i jako samostatný advokát na území Slovenské republiky.

Mgr. Roman Ambrož se věnuje zejména oblasti korporátního a občanského práva, zastupování klientů před soudy všech stupňů na území ČR a SR a má zkušenosti s problematikou veřejných zakázek, exekučního řízení, insolvenčního řízení, práva obchodních korporací, rodinného práva či řízení před Národním bezpečnostním úřadem. Zároveň působí i jako obhájce v trestních řízení. V posledních letech se pak specializoval zejména na oblast aktivní správy a vymáhání pohledávek klientů ze státního i soukromého sektoru. S Advokátní kanceláří Real Legal spolupracuje externě.